F68002

Boerderij Heuvelink (1963)
Beschrijving Collectie Albers, lokatie Mosselse weg.