Oudheidkundige Vereniging "Oud Vorden"

Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Riek Schagenplein 0

Geen afbeelding gevonden
Geen afbeelding gevonden
Geen afbeelding gevonden
Geen afbeelding gevonden
Beschrijving

Riek Schagenplein 2-12

Gevelsteen ’t Beekdal 24-04-2008  met vleermuis.

Op deze plaats, in het dal van de Vordensche Beek, bevond zich vanaf het midden van de 19e eeuw een werkplaats, later fabriek, voor de vervaardiging van leer. De aanwezigheid van vee in de omgeving vormde de aanleiding. De oorspronkelijke woning daarbij heette Het Beumerhuis, van de familie Albers uit Ruurlo, toen nog met de achternaam (Albert) Plasbeek door de vestiging bij een open water langs de beek. De Albersen hebben gedurende vele generaties in Vorden gewoond en leverden in 1839 en 1872 echtgenotes voor de koperslagersfamilie Emsbroek.

De familie Albers bepaalde als werkgever, naast de omsluitende adel en andere werkgevers, mede het sociaaleconomische karakter in de dorpskern. De oude leerlooierij heeft nog in de tweede helft van de vorige eeuw bestaan, totdat de groothandel van Sorbo zich op deze locatievestigde. De familie kende ouderlingen van de kerk, leerhandelaren, leerlooiers, schoenmakers, winkeliers (‘comestibles en koloniale waren’), levensmiddelenhandel- en veevoeders. En ook, in de 21e eeuw, huisartsen … 

Het Beekdal is de naam voor een van de ‘onvordense’ gebouwen. Dit hoge gebouw, vlak langs de beek gesitueerd, moest de overgang symboliseren van de oude leerlooierij naar de hedendaagse woningmoderniteit. De procedure voor de bouw van het appartement verliep dan ook niet vlot. Aanvankelijk kwamen onvoldoende kopers opdagen en toen, enkele jaren later in 2005, kopers zich alsnog aanmelden, protesteerden de bewoners in de omgeving. Ze waren juist gewend aan het vrije uitzicht na de sloop van het fabrieksgebouw van de groothandel Sorbo. Deze was immers in 1997 verhuisd naar een locatie aan de autoweg in Duiven. Ieder juridisch argument werd gebruikt om het onvermijdbare te voorkomen. De bedreiging van zeldzame vleermuizen en bijzondere beekplantjes kon echter niet verhinderen dat op enig moment de projectontwikkelaar zijn gelijk haalde. De bouwvergunning werd in 2008 definitief en de bouwvakkers konden snel daarna stenen stapelen.

Bewoonster mevrouw Truus Tolkamp-Groot Kormelink legde de eerste steen.
De nieuwe bewoners hebben deze naam gekozen omdat dit gebied in de volksmond zo genoemd wordt.


Bron(nen):
Gevelstenen comm. Oud Vorden; Contact CVO18  29-04-2008.
Aangepast: hbr
Laatst bijgewerkt: 05-01-2022

Foto’s : Nrs 1-2-3-4 : Coll. Han Bruggert