Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

 Mevrouw Grietje Dijkhuizen heeft, naast de inleiding in de Kadastrale Atlas, ook een uitbreiding samengesteld. Hierbij is gekeken naar

  • Kadaster ong. 1830- 1832
  • Markenarchief ong. 1780- 1840
  • Van Geelkercken 1635
  • Gemeentearchief 1800
  • Veilingboekje 1907
  • Veldnamenboek 1996

Het resultaat treft u hier. Daarin vindt u een verdere toelichting op de achtergrond en het gebruik van de bronnen. De indeling is gebaseerd op de kadastrale bronnen, zoals Sectie en nummer.

Oud Vorden is mevrouw Dijkhuizen zeer erkentelijk voor de mogelijkheid dit onderzoek te mogen publiceren.