Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar van januari tot en met december.
Als lid hebt u gratis toegang tot de georganiseerde avonden (meestal 5) in het winterseizoen. Op deze avonden komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op cultuur, historie en taal van Vorden en de Achterhoek. Veelal in de vorm van een lezing met een dia- of powerpointpresentatie. 

Eén à tweemaal per jaar wordt een reis door de vereniging georganiseerd, waarbij het leerzame met het gezellige wordt gecombineerd.

De leden ontvangen enkele malen per jaar het verenigingsblad 'Vordense Kronyck', waarin diverse onderwerpen worden behandeld.

Hieronder kunt u zich aanmelden als nieuw lid van de vereniging 'Oud Vorden'.

Na uw aanmelding als lid ontvangt u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap en neemt de penningmeester contact met u op over de te betalen contributie.

U kunt daarna uw contributie storten op IBAN: NL74 RABO 0366 4065 23 t.n.v. Vereniging Oud Vorden te Vorden. Vermeld u a.u.b. 'Contributie'.

 

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor het jaar 2023:

- Contributie voor dubbel lidmaatschap: € 32,-

- Voor enkel lidmaatschap: € 25,-

Graag alle verplichte velden (*) invullen.

Laatste nieuws

Oud Vorden met RTV Ideaal (Focus-live) bij Theater onder de Molen

Vereniging Oud Vorden kreeg, door bemiddeling van het team van Theater onder de Molen in Linde, een uitnodiging van RTV Ideaal, de regionale radio- en tv-omroep die in de gemeente Bronckhorst uitzendingen verzorgt met vooral nieuws uit onze regio.

Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand november 2023
Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand oktober 2023

In oktober zijn voor de eerste keer de Familiekaarten toegevoegd.

Excursie Zutphen 28-10-2023

De najaarsexcursie ging dit jaar naar Zutphen, min of meer als vervolg op de lezing over het Wijnhuisfonds van Marc à Campo op 10 oktober jl.

Resultaat Rabo Club Support

Oud Vorden ontving in 2023 € 592,60 uit het Rabo Club Support fonds.